Çalışan Bağlılığı

Çalışan Bağlılığını Ölçmek Şirketinize Ne Sağlar?

Çalışanların yaptıkları işle ilgili inisiyatif aldığı, gerçek katılım gösterdiği ve herkesin kendi işinin lideri...

Read More

Verimlilik İçin Ekip İletişiminin Önemi

Sosyal amaçlı olanlar dışındaki hemen her şirket, sahibine/ortaklarına/paydaşlarına bir getiri elde etmek için vardır....

Read More

Yüksek Çalışan Bağlılığı ve 4 Şaşırtıcı İstatistik

Çalışan bağlılığının en basit tanımla, insanların işlerine istekli katılımıdır. Çalışan bağlılığını artırmak için yapılan...

Read More

Çalışan Bağlılığı Kimin Sorumluluğunda?

Bu sorunun yanıtı çalışan veya yönetici tarafından bakıldığında değişkenlik gösteriyor. Fakat önce şu soruyu...

Read More

Hibrit Çalışma Ortamında Çalışan Bağlılığı

Hepimiz aynı çalışma ortamındaydık, masalarımız yan yanaydı ve birbirimize dokunabilecek kadar yakındık. Asansörde, yemekhanede,...

Read More