Çalışan Bağlılığı Neden Önemli?

Çalışan bağlılığı size de çalışanın mutluluğu mu ifade ediyor? Aslında sadece siz değil çalışanlar da dahil olmak üzere birçok kişi böyle düşünüyor? Gelin önce bu konuda düşünelim. Çalışan bağlılığı, çalışanların işlerine coşkulu katılımını tarif ederken mutluluk çalışanın kendi içinde yaşadığı bir duygu olabilir. Hatta işinden ve iş yerinden çok memnun bir çalışan aslında her ikisine de hiç bağlı olmayabilir. Ücreti yüksektir, çalışma koşulları rahattır, emekliliği yakındır veya kariyeriyle ilgili bambaşka bir planı olduğu için keyfi yerindedir ama işine yönelik bir coşku hissetmez. Şaşırtıcı görünse de çok sık rastlanan bir örnek.

Çalışan bağlılığı ise farklı sözcüklerle tanımlansa da hep aynı yere işaret ediyor:

Forbes yazarı Kevin Kruse bağlılığı çalışanın kuruma ve hedeflerine duyduğu duygusal bağlılık olarak tanımlarken, işletme sözlüğünde “Bir çalışanın, kuruma karşı hissettiği ve işle ilgili faaliyetlerinde hem davranışlarına hem de çalışma seviyesine etki etme eğiliminde olan duygusal aidiyet” cümlesini okuyoruz. Ortak yanları çok açık öyle değil mi: Duygular, duygusal bağlılık

Kendi tanımımızı oluşturacak olursak şöyle özetleyebiliriz: Bir çalışanın işinin ve iş yerinin onda uyandırdığı coşku, katılım isteği ve onu daha iyisini yapmaya yönelten duygusal yakınlık.

Bağlı çalışan neleri farklı yapar?

Bu sorunun yanıtını verirken kendi duygularınızı ve tepkilerinizi düşünün:

  • Bir müşteri sorununun hızlıca çözülmesini ve müşterinin memnuniyetini yüksek sesle dile getirmesini ne kadar önemsiyorsunuz? Bağlı çalışanlar için müşteri memnuniyeti yaptıkları işin en önemli çıktılarından biridir.
  • Şirketinizin daha çok kazanması, büyümesi, başarılı olması ve fark yaratması sizi gururlandırıyor mu? Bağlı çalışan bu başarıdaki payını ve varlığını hissediyor, gurur duyuyor ve paylaşıyor.
  • Şirketinizde açılan bir pozisyona çok uygun olduğunuzu düşündüğünüz eski bir iş arkadaşınızı, tanıdığınızı öneriyor musunuz? Bağlı çalışanlar bunu sıklıkla yapıyor ve köprü olmaktan kaçınmıyor.
  • Sabahları sizi yatağınızdan sadece hızlı değil mutlu ve heyecanlı kaldıran bir amaca hizmet ettiğinizi düşünüyor musunuz? Alelacele kalkmak her zaman mutlu kalkmak değildir, bağlı çalışanlar işlerinin başına -ofiste veya uzaktan fark etmeksizin- coşkulu geçerler.

Bağlılıktan söz ederken ne bitirilen en iyi okullardan ne yeteneklerden ne de yetkinliklerden söz ederiz. Konumuz çalışana hissettirdiklerimiz ve onda uyandırdığı karşılıktır. Duygularla ilgilidir ve tahmininizin ötesinde bir öneme sahiptir.

Yüksek çalışan bağlılığını yaratan faktörler nelerdir?

Çalışanların coşkulu katılımlarından ve işlerine olan tutku, güven ve sevgilerinden söz ediyorsak tüm bunları yöneticilerden ayrı düşünemeyiz. Araştırmalar gösteriyor ki yüksek çalışan bağlılığı yaratan en önemli faktörlerin başında “iyi liderlik” geliyor.

İyi liderliği ilk faktör olarak ele alıyoruz çünkü iyi liderin sağladığı/desteklediği güven, geri bildirim, takdir, öğrenme-gelişim, özerklik, eşitlik, kapsayıcılık ve iyi olma hali gibi kavramlar çalışan bağlılığını yoksa oluşturuyor ve varsa daha da güçlendiriyor. Ekiplere liderlik eden kişilerin bağlılık üzerinde bu denli güçlü bir etkisi var.

Organizasyonel bir yapının içinde, kurumun kültürünü işin dışında tutmamız mümkün değil. İş lideri ne kadar mükemmel olursa olsun, kurumun amaç ve değerleri ekip liderleri ve dolayısıyla ekiplerle hizalı değilse bağlılık yine mümkün olmuyor.

İş lideri, kurum kültürü ve kendi kültürünü hizalayamazsa, sadece çalışanların çok sevdiği ve takdir ettiği fakat değişimi yaratamayan kişi olarak kalıyor. Burada şu riski görmek zorundayız ki bazen bu tür liderler kendi ekiplerini alarak şirketten ayrılıyor. Ona inanan ama şirketin değerlerine inanmayan, bağlı olabileceği halde bağı kopan çalışanlarla birlikte…

Çalışan bağlılığı kimin sorumluluğudur?

Çalışan bağlılığı bütünleşik bir çaba gerektirir. Kurumun kültürü, liderin yetkinlikleri ve çalışanın isteklilik oranı. Çalışan bağlılığı tüm bu faktörlerin bir araya başarıyla geldiği noktada oluşur. Kurumun amaç ve değerleriyle hizalı iş liderleriyle çalışması, bu liderlerin de doğru işe doğru insanı alarak oluşturdukları ekiplerin bağlılık oranı doğal olarak yükselir. Çalışan bağlılığı konusunu önceliklendiren şirketlerde, seçme yerleştirmeden lider yetiştirmeye kadar tüm süreçler, ortak ve coşkulu katılım sağlayacak bir kültürle şekillenir.

Çalışan bağlılığı yüksek şirketlerde ortaya çıkan iş sonuçlarını farklı bir yazıda daha ayrıntılı değerlendireceğiz ama şu sonucu şimdiden not edelim isterseniz: Yüksek çalışan bağlılığı şirkete yüzde 23 oranında yüksek karlılık sağlar.

Nasıl, üzerinde düşünmeye değmez mi sizce de?