İşten çıkış anketleri için kritik 8 soru

Bir takım üyesinin ani bir kararla ayrılacağını öğrendiğinizde hissettiğiniz hayal kırıklığı doğaldır. O noktada yapılması gereken ise hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp çalışanın ayrılma nedenlerini anlamaya odaklanmaktır. Genellikle bu ayrılıkların belirgin nedenleri vardır ve bu nedenler çalışmayı sürdürenler için de potansiyel risk taşır.

Öte yandan iş yapış biçimlerimiz hızla evrim geçiriyor ve hepimiz şunu net olarak görüyoruz: Sezgilerimiz ne kadar güçlü olursa olsun, sezgilere göre değil verilere göre karar almak zorundayız. Çalışan çıkış anketleri, şirketinizin çalışan deneyiminde potansiyel sorunları gün yüzüne çıkarmanın önemli bir aracıdır. Doğru yapılandırılmış bir analiz süreciyle, çalışanın ayrılma kararının temel nedenlerini anlayabilir, önlemler alabilir ve yetenek yönetimi süreçlerinize sağlıklı içgörüler sağlayabilirsiniz.

Çalışan çıkış sürecine, çıkış görüşmelerine ve çıkış anketlerine çalışan deneyiminin yapıtaşları olarak bakmanız önem taşır. Çıkış süreci en az onboarding süreci kadar belirleyicidir. Doğru yapılandırılmış bir çıkış süreci size olumlu bir vedalaşma fırsatı sunar. Olumlu bir vedalaşma süreci, çalışanınızın şirketinizle son izlenimini iyileştirin ve itibarınız için kritiktir.

Kısaca, veri odaklı bir yaklaşım benimseyerek işten ayrılma anketlerinden elde edilen bilgileri kullanarak sonraki adımları daha sağlıklı planlayabilirsiniz. Veri odaklı bir süreç yapılandırarak, iş kültürünüzü geliştirmek, çalışan bağlılığını artırmak ve şirketinizin rekabet avantajını sürdürmek mümkün.

 

Çıkış anketi nedir?

Çalışan çıkış anketi, bir şirketten ayrılan çalışanlara yönelik; işlerini neden bıraktıklarını, iş tatmin düzeylerini, karşılaştıkları zorlukları, iş ortamı ve kültürü hakkında sorular içeren bir tür çalışan anketidir. Bu anket, çalışanların samimi geri bildirimlerini almayı amaçlar çünkü ayrılan çalışanlar genellikle daha açık ve dürüst olma eğilimindedirler. Bu sayede, işyerinin güçlü ve zayıf yönleri ile çalışan deneyimi hakkında değerli bilgiler toplanabilir.

 

Çıkış anketi hangi boyutlarda fayda sağlar?

Çıkış anketlerinin faydalarını anlamak, işverenler için oldukça önemlidir çünkü bu süreç organizasyon için bir dizi avantaj sunar.

 

Gelişim alanlarını belirleme: Organizasyonunuzdaki temel sorunları fark ettikten sonra, her birini ele almak ve iyileştirmek istediğiniz alanları belirleyebilirsiniz. Örneğin, ayrılan çalışanların geri bildirimlerinde öğrenme ve gelişim eksikliği tekrar eder bir biçimde karşınıza çıkıyorsa, bu durumu ele alabilir ve öğrenme ve geliştirme ortamını iyileştirmek için adımlar atabilirsiniz.

 

Çalışan bağlılığını artırma: Çıkış anketleri, insanların işyerinizde neden ayrıldığını belirlemenize yardımcı olur ve bu da size iyileştirme ve çalışan bağlılığı oranlarını artırma fırsatı sunar. Örneğin, çoğu çalışan size, rakip bir şirkette daha iyi maaş ve yan haklar için ayrıldığını söylerse, var olan koşullarını değerlendirme ve değerli çalışanlarınız için daha iyi koşullar oluşturma zamanınız gelmiş demektir.

 

Yönetici performansı hakkında bilgi toplama: Her zaman her yerde karşılaştığımız gibi genellikle çalışanlar işlerini değil, yöneticilerini terk ederler. İyi haber ise şu: Ayrılan çalışanlar, ilişkileri ve yöneticilerle olan potansiyel zorluklar hakkında daha dürüst olma eğilimindedir. Belli departmanlara ve yöneticilere yönelik tekrarlayan mesajlar alıyorsanız, yöneticiniz ne kadar vazgeçilmez olursa olsun önlem almak zorundasınız. Bu durum her zaman olumsuz olmak zorunda değil, yöneticilerle ilgili olumlu tekrar eden bir tema fark edebilirseniz, bu da size takdir etme şansı tanır.

 

Şirket kültürünü değerlendirme: Bir çalışan çıkış anketi, organizasyonunuzun mevcut kültürünü çalışanın bakış açısından gerçek bir şekilde gösterir ve bu yönüyle çok değerlidir. Edineceğiniz içgörüler bir ayna görevi yapar ve dışarıya verdiğiniz mesajların var olan kültürel algıyla hizalı olup olmadığını söyler. Böylece iyileştirme aksiyonları alabilirsiniz.

 

İstihdam ve işe alım süreçlerini iyileştirme: Ayrılan çalışanlara işe alım süreci ve rolün beklentileriyle ilgili deneyimleri hakkında sorular sormak, işe alım ve işe yerleştirme süreçlerinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Örneğin, çalışan size rolün beklentileriyle örtüşmediğini söylerse, bu pozisyon için açacağınız iş ilanını bir kez daha gözden geçirebilirsiniz.

 

Başarılı bir çıkış anketi şu noktalara dikkat edin!

 

Anketin amacını açıklayın: Çalışanınıza gönderdiğiniz e-postada veya çıkış anketine başlarken, neden anket gönderdiğinizi ve geri bildiriminin organizasyonda iyileştirmeler yapmak için nasıl kullanılacağını açıklamak önemlidir. Bu açıklama sadece şeffaflık anlamına gelmez, aynı zamanda çalışana ayrılma kararı verdiği anda bile geribildirimlerinin çok önemli olduğu mesajını verir. Bu mesaj anketi kaliteli zaman ayırarak tamamlama olasılığını da artırır.

 

Zamanlama: Moodivation uzmanlarına göre çıkış anketi, çalışanın ayrılacağı güne yakın bir zamanda, ancak ayrılmadan önce yapılmalıdır. İzlenimlerin taze olması açısından ve farklı bir şirkette çalışmaya başlamadan önce… Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerde bu zamanlamanın ankete katılım olasılığını da artırdığını görüyoruz.

 

Gizlilik: Çıkış anketinizin ayrılan çalışanın kişisel haklarına saygılı olması, gizlilik sağlaması, ayrıca paylaştığı bilgilerin onu olumsuz etkilemeyeceğinin çalışana bilgi olarak verilmesi önemlidir. (Örnek: Verdiği bilgiler iş referanslarını etkilememeli)

 

Anket uzunluğu: Anketinizin yeterli bilgi sağladığından emin olmalı, ancak anketi iyi niyetle tamamlamak isteyen kişiyi de bunaltmamalısınız. Genel olarak, çıkış anketinizin tamamlanması 5 dakikadan daha uzun sürmemesi ve organizasyonunuz için en önemli alanlara odaklanması önemlidir. (İlerleyen satırlarda Moodivation anket sorularını göreceksiniz)

 

Net ve ilgili sorular: Sorduğunuz soruların net, öz ve çalışanın deneyimine ve hedeflerinize uygun olması önemlidir. Bu nedenle, farklı roller genellikle farklı çıkış anketlerine sahip olacaktır.

 

Çalışana teşekkür edin: Çalışanınızın istihdamı sırasında organizasyona katkısını takdir etmeyi ve değerli geri bildirimlerini paylaşmak için zaman ayırdığı için teşekkür etmeyi unutmayın.

 

Ve elbette teknolojiden yararlanın: Evet manuel anketler yapabilirsiniz, hatta ayrılmakta olan çalışanınıza basit bir anket kâğıdı verip doldurmasını da söyleyebilirsiniz. Sonra tüm bu bilgileri tek tek excel tablolarına dönüştürebilirsiniz. Ya da teknolojiden -Hoşgeldiniz- yararlanabilirsiniz ve veri odaklı bir süreç yönetebilirsiniz. Ayrıntılı raporlar alır, tekrar eden temaları görür, istediğiniz her kırılımda analiz yapabilirsiniz. (Kadın-erkek, deneyimli-deneyimsiz, departman, şube, yaş vb.)

 

İşten çıkış anketinde yer alması gereken sorular:

İdeal bir işten çıkış anketinin kapalı uçlu ve açık uçlu soruların bir kombinasyonuna sahip olması önemlidir. Tek cevaplı sorular niceliksel ölçümler için önemlidir ama açık uçlu sorularla gelen içgörüler de niteliksel gelişim adına çok önemlidir.

 

Moodivation Çalışan Deneyimi Platformu aracılığıyla aşağıdaki soruların yanıtlarını alabilir ve şirketiniz için veri odaklı aksiyonlar planlayabilirsiniz.

 

  1. Burada çalışmanın en iyi yanları nelerdi?

İşten çıkış her zaman her yönüyle olumsuz bir süreç değildir. Bu da bize olumlu bir soru ile başlamak için harika bir fırsat verir. Bu sorunun amacı çalışanların işyerindeki olumlu deneyimlerini saptamaktır. Ayrıca, bu soru şirketin başarılı olduğu ve korumak istediği alanları belirlemesine yardımcı olur.

Bu sorunun yanıtında değerlendirilen faktörler arasında yönetim tarzı, üst düzey yönetimin tutumu ve liderlik, işyeri kültürü ve değerleri, işin fiziksel konumu ve koşulları, maaş ve yan haklar, kariyer ve kişisel gelişim fırsatları, iş birliği ortamı ve takım dinamiği, çalışanların değer görmesi, iş-hayat dengesi ve çalışan sağlığı ve esenliği gibi unsurlar yer alır. Ayrıca, eşitlik, adalet ve kapsayıcılık gibi ilke ve uygulamalar da değerlendirme kapsamındadır.

  1. Bizden ayrılma nedenlerin aşağıdakilerden hangileri?

Bu sorunun yanıtları, şirketin neden çalışanlarını kaybettiğini, hangi konularda iyileştirmeler yapılması gerektiğini ve çalışanların memnuniyetsizliklerini belirlemeye yardımcı olur. Bu bilgi, işverenlerin işyeri kültürünü, çalışma koşullarını ve diğer faktörleri iyileştirmek için stratejiler geliştirmesine olanak tanır. Ayrıca, şirketin işgücü yönetimi stratejilerini ve yetenek tutma çabalarını yönlendirmek için önemli bir geri bildirim kaynağı sağlar. Bu sayede, şirket çalışanları daha iyi elde tutabilir, işyeri memnuniyetini artırabilir ve çalışan bağlılığını güçlendirebilir.

Bu sorunun yanıtında değerlendirilen faktörler arasında yöneticilerin tutumu ve liderlik tarzı, şirketin üst düzey yönetimi, işyeri kültürü ve değerleri, işyeri lokasyonu, çalışma modeli (evden/uzaktan/hibrit), fiziksel işyeri koşulları, maaş ve yan haklar, kariyer gelişimi fırsatlarının eksikliği, yeteneklerin geliştirilememesi, takım ortamı ve takım dinamikleri, çalışanların değer görme düzeyi, yeterli özerklik sağlanmaması, takdir eksikliği ve iş yükü gibi unsurlar yer almaktadır.

  1. İşten ayrıldıktan sonra ne yapmayı planlıyorsun?

Bu soruyla gelen yanıtlar, çalışanın işten ayrılma kararının arkasındaki nedenleri daha iyi anlamamıza ve gelecekteki iş gücü planlaması ve yetenek yönetimi stratejilerini şekillendirmemize yardımcı olur. Edineceğimiz iç görülerle çalışanların kariyer gelişimini desteklemek için neler yapabileceğini ve çalışanların memnuniyetini artırmak için hangi fırsatları sunabileceğimizi de anlayabiliriz. Alacağımız yanıtlar, çalışanın ayrılma sürecini olumlu bir deneyime dönüştürmek ve iş ilişkisini olumlu bir şekilde sonlandırmak için yapılacaklar konusunda fikir verir. Bu sayede, daha etkili bir yetenek yönetimi ve işgücü planlaması stratejisi geliştirebilir ve çalışan memnuniyetini artırarak işyeri kültürünü güçlendirebiliriz.

Bu sorunun yanıtında değerlendirilen faktörler arasında çalışanın kariyer planları, gelecek hedefleri ve yaşam tarzı tercihleri yer almaktadır. Bu faktörler, çalışanın işten ayrılma kararının ardındaki motivasyonu ve planları hakkında bilgi sağlar. Çalışanın sektör içinden veya dışından bir firmaya geçme, kendine ve ailesine zaman ayırma, emekli olma, kendi işini kurma, eğitim hayatına geri dönme, kariyer değiştirme, askere gitme, şehir veya ülke değiştirme gibi seçenekler arasından tercih yapması, işten ayrılma kararının etkileyici unsurları arasında yer alır.

  1. Bir gün yine bizimle çalışmayı düşünür müsün?

Bu soru çalışanın şirkete olan bağlılığını, gelecekteki iş ilişkilerini ve geri dönüş potansiyelini anlamak için sorulur. Yanıtları ise çalışanın şirkete olan tutumunu, memnuniyetini ve gelecekteki iş fırsatlarını nasıl değerlendirdiğini belirlememize yardımcı olur. Çalışanın olası bir geri dönüş düşüncesi, işverenlerin yetenek havuzunu ve potansiyel geri dönüşü sağlayacak stratejileri anlamasına ve geliştirmesi için önemlidir. Ayrıca, çalışanın geri dönüş isteği, şirketin işyeri kültürü, kariyer gelişimi fırsatları ve diğer avantajları hakkında da önemli bir geri bildirim kaynağı olabilir.

  1. Burayı çalışılacak iyi bir yer olarak tanıdıklarıma tavsiye ederim.

Bu soruyla elde edilen puan şirketin işyeri deneyimini ve itibarını değerlendirmesini sağlar, şirketin çalışanlar arasında nasıl algılandığını ve işyeri deneyiminin ne kadar olumlu olduğunu gösterir. Ayrıca, çalışanların şirketi tavsiye etme isteği, şirketin itibarını güçlendirmek ve yetenek kazanımı açısından rekabet avantajı sağlamak için önemlidir.

  1. Buranın daha iyi bir iş yeri olması için bize önereceğin 3 şey ne olur?

Geri bildirim almayı bir hediye olarak gören yöneticiler için bu sorunun yanıtları harika bir içgörü kaynağıdır. Alınan yanıtlar ve öneriler şirketin işyeri deneyimini geliştirmek ve çalışan memnuniyetini artırmak için değerlidir.

  1. Yöneticimle her zaman iyi bir ilişkim vardı.

Bu sorunun cevabı, çalışanın yöneticisiyle olan ilişkisinin kalitesini ve yöneticiden aldığı destek veya etkileşimi yansıtır. Yönetici-çalışan ilişkisinin kalitesi, çalışanın işyerindeki memnuniyetini önemli ölçüde etkiler. İyi bir ilişki, çalışanın motivasyonunu artırabilir, iş performansını iyileştirebilir ve işyerindeki bağlılığını güçlendirebilir. Ayrıca, çalışanların yöneticileriyle olan ilişkilerinin değerlendirilmesi, yöneticilerin liderlik becerilerini ve çalışanlarla etkileşim tarzlarını anlamalarına yardımcı olur.

  1. Yeni iş yerin sana neler sağlayacak?

Bu sorunun cevapları, çalışanın kariyer hedefleri, iş deneyimi, maaş ve yan haklar gibi konulardaki beklentilerini ve önceliklerini belirlememize yardımcı olur. Ayrıca, yeni iş yerinin sunduğu fırsatlar, çalışanın iş değişikliğine yönelik motivasyonunu ve memnuniyetini etkileyebilir.

Yeni iş yerinin çalışana neler sağlayacağını anlamak, iş değişikliğinin arkasındaki nedenleri daha iyi anlamamıza ve çalışanların kariyerlerini geliştirme ve hedeflerine ulaşma süreçlerine destek olacak stratejiler geliştirmemize yardımcı olur.

Bu sorunun yanıtlarında değerlendirilen faktörler arasında daha iyi bir maaş, kapsamlı yan haklar, üstün bir unvan, daha iyi kariyer olanakları, gelişim fırsatları, işyeri ve çalışma ortamının iyileştirilmesi, işyeri kültürünün geliştirilmesi, yurtdışı imkanları, ekip yönetimi fırsatları, daha heyecan verici bir rol ve iş tanımı gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu faktörler, çalışanın iş değişikliği yapma kararını etkileyen ve yeni iş yerinden beklentilerini şekillendiren temel unsurları içerir.

 

 

Moodivation işten çıkış anketini deneyimlemek için bize şimdi yazabilirsiniz.