2023 Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık trendleri

Pandeminin etkileri azaldı fakat iş dünyasında yarattığı değişim sürüyor. Çalışanların korkuları, umutları, endişeleri, anlam arayışları ve hayatlarında yaratmak istedikleri değişim, işverenlerin yeteneğe ulaşmalarını giderek zorlaştırıyor. Son iki yıldır çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) konusunun gündemde olmasının nedenlerinden biri bu zorluk. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, küresel olarak yaşanan yetenek krizinin görünen en somut çözümü.

Çeşitliliği hayata geçiren şirketler çok daha zengin bir aday havuzuna sahip oluyorlar.

Çok daha yenilikçi fikirler üretebiliyorlar.

Eşitlik ve kapsayıcılık çalışanı elde tutma oranlarını artırıyor.

Kapsayıcı işyeri kültürleri, kapsayıcı olmayanlardan daha iyi performans gösteriyor.

 

2022 yılında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı. Peki 2023 tahminleri ne söylüyor?

 

  1. Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Profesyonelleri Aranıyor

Şirketler, çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir iş yeri yaratma vizyon ve misyonuna odaklanmış DEI uzmanlarına kadrolarında yer açmaya başladı. Bu rol, İK, işe alım ve liderlik rolleri ve sorumluluklarının bir karışımını oluşturuyor. DEI uzmanları, şirket içinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık farkındalığını artırıcı faaliyetlere öncülük etmek, kapsayıcı bir kültürün oluşması için gerekli altyapıyı inşa etmek, DEI’yi geliştirecek yeni fikirler ortaya koymak, kapsayıcı bir dil kullanımını teşvik etmek, taviz, ayrımcılık vb şikayetleri de karşılayarak çözüm yolları aramaktan sorumlular.

 

  1. Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılığa inanan lider formasyonu

Liderlerin içinde yer almadığı bir değişimden söz etmek mümkün olmadığına göre, yönetim takımlarının çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında şirketin bir adım önünde olmaları çok önemli. 2022 yılı liderlerin pandeminin yaralarını sardıkları, yeni çalışma modellerini deneyimledikleri, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntılarla uğraştıkları ve insan yönetiminin geldiği yeni noktayı anlamaya çalıştıkları yıldı. Ekonomik sıkıntılar sürecek olsa da artık liderler yeni yıl hedeflerine şu maddeyi eklemek zorunda: Bu sene hangi konularda gelişmeliyim? Bugüne dek öğrenme ve gelişim faaliyetlerinde çalışanları önceliklendiren İK profesyonellerinin şirket liderlerini ciddiyetle ele almasının zamanı geldi.

 

  1. DEI İK gündeminde ve İK şirket stratejisinin merkezinde

Son yirmi yılın tartışma konusu olan “İK yönetiminin stratejik ortağı olmalıdır” başlığı pandemiyle birlikte ortadan kalktı. Şirketleri krizlerden CEO ve CFO’ların çıkarmasına alışık olan küresel iş dünyası, pandemi sırasında ve sonrasında oluşan insan yönetimi krizinde CHRO’ların öneminin farkına çok daha net vardı. İnsan yönetiminden sorumlu profesyoneller şirket stratejilerinin kalbinde yerlerini aldı -olması gerektiği gibi- ve bu sorumluluğun hakkını veren İK’cılar büyük başarılara da imza attı. 2023 İK profesyonellerinin yönetim takımlarındaki yerlerini sağlamlaştıracağı yıl olacak. Elbette, yeterli donanıma ve vizyona sahiplerse… Bu vizyon çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarını içeriyor olmalı.

 

  1. Kişiselleştirilmiş deneyim DEI ile mümkün

Çalışan deneyimini iyileştirme çabalarının merkezinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusu var. Şirketler artık uygulamalarını farklı ihtiyaçlara, beklentilere ve çalışan özelliklerine göre şekillendirmek zorunda olduklarını biliyorlar. Bir uygulamayı hayata geçirip herkesin memnun olmasını beklemek mümkün değil. Çalışan destek programları çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ekseni doğrultusunda şekilleniyor.

 

  1. Uzaktan çalışma ve DEI içiçe

COVID-19 salgını sırasında, şirketlerin evden çalışma modelini benimsemekten başka seçeneği yoktu. Salgın sonrası insanlar yavaş yavaş işyerlerine geri dönseler de uzaktan çalışma modeli kalıcı olmaya devam ediyor. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikaları bu noktada da büyük öneme sahip. Uzaktan çalışan iş gücünün farklı yaşam koşulları olduğu kabul edilmeli. Herkesin eşit koşullarda çalışmadığı kabul edilmeli ve bu koşullara uyum sağlayacak bir sistem oluşturulmalı. Uzaktan çalışmanın kadınlara yönelik dezavantajları toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körüklüyor. Kadınların ofis ortamından uzakta oldukları için kaçırdıkları fırsatlar -ya da böyle olacağına ilişkin korkuları- ortadan kaldırılmalı, sağlıklı bir performans yönetimi sistemi hayata geçirilmeli.

  1. DEI checkup’ınızı 2023’de yaptırmalısınız

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık algısı kişiden kişiye değişiyor. Şirketinizin bu alanda bir sorunu olmadığını düşünüyorsanız şu araştırmaya bir göz atın:

Integrating Women Leaders Foundation (IWL) tarafından yapılan araştırma; erkeklerin kendilerini ofis içinde cinsiyet eşitliğinin savunucuları olarak gördüklerini gösteriyor. Kadınlar ise bu görüşü sadece yüzde 45 düzeyinde onaylıyor.

Erkeklerin yarısından fazlası (yüzde 60), firmalarının çeşitlilik, adalet ve kapsayıcılık (DEI) uygulamalarında net bir ilerleme olduğunu düşünüyor. Kadınların düşüncelerine göre ise bu oran yüzde 46.

Kadınlar ve erkekler arasındaki görüş farklılıkları, çalışanların algılarının birbirinden tamamen farklı olduğunun bir kanıtı. Çalışanlarınızın gözünden çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık karnenizi görmeli, titizlikle analiz etmeli ve aksiyonlarınızı bu analize göre almalısınız.