2023: Çeşitlilik eşitlik ve kapsayıcılık liderlerinin yükselişi

Yetenek kıtlığı gündem olmaya devam ettikçe çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık önemini korumayı sürdürecek. Son yıllarda çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) konusunda birçok adım atılmış olsa da araştırmalar daha gidilecek çok yol olduğunu gösteriyor. Uzmanlar 2023’ün çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda yükseliş yılı olacağına inanıyor. Temmuz 2022’de tüm Fortune 100 şirketlerinin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında kamuya açık bir taahhütte bulunmuş olması da bu görüşü destekliyor.

 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık liderlerinin rolleri

Fortune 100 şirketlerinin yüzde 49’u çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda taahhüt vermenin ötesine geçti ve bu konuyla ilgili somut bir inisiyatif başlatarak, lider atadı. Peki nedir DEI liderlerin en önemli öncelikleri?

  • Hem çalışanların ve hem de toplumun sistemik zorluklarını anlamak
  • İşyerinde çeşitliliği kabul etmek ve yaratmak
  • Politikalar da dahil olmak üzere eşitlikle ilgili sorunların üstesinden gelmeye çalışmak
  • Çeşitliliğin memnuniyetle karşılandığından emin olmak

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda yapılan çalışmalar, bugüne kadar genellikle İK departmanının bir göreviydi. Orta ölçekli şirketlerde bu durum değişmedi. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusu, var olan uzmanların birinin görevlerine eklenerek çözülmeye çalışılıyor. Daha büyük ölçekli şirketlerde ise kimi zaman İK’ya bağlı kimi zaman farklı bir birim olarak, tek işi çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına odaklanmak olan yöneticiler işe alınıyor. Şirketlerin farklı bir yaklaşımı da şirketin içinde bir komitenin bu konuya öncülük etmesi, bir yönetim kurulu gibi davranarak kendi liderlerini seçmesi ve proje yönetimi formatında çalışması.

Format ne olursa olsun çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık liderlerinin bazı özelliklere sahip olması gerekiyor.

 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık liderlerinin özellikleri

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda çalışmak, teknik bilginin ötesinde bazı yetkinlikler gerektiriyor. İnsan olarak hepimizin içinde yaşadığımız toplum, çevre ve aileden gelen inançlarımız, davranış kalıplarımız var. Şirket içindeki inançların ve kalıpların değişmesi için önce kendi kalıplarımızdan kurtulmamız gerekiyor.

Bunun için gerekli olan liderlik özellikleri şöyle sıralanıyor:

Merak

Öğrenmenin en kısa yolu merak etmek ve aynı zamanda en başarılı liderlerin ortak özelliği de merak. Her liderin aynı zamanda bir öğrenci olduğunu düşünürsek, merak ederek öğrenmek bir DEI liderinin en önemli avantajı olacaktır. Açık fikirli, meraklı, insanların haklarına ve düşüncelerine saygılı olmak DEI liderlerinde aranan en önemli özellik. Merak, DEI liderlerinin proaktif olmalarını sağlar, sürekli gelişmenin ve statükonun ötesine geçmenin yollarını ararlar.

 

Empati

Birinin bakış açısını anlamak DEI liderine yetmez, aynı zamanda onun nasıl hissettiğine ve nasıl yaşadığına empati yapması gerekir. DEI liderlerinden beklenen en önemli özellik, insanları kim olurlarsa olsunlar yargılamadan dinlemek ve ve dünyayı farklı bakış açılarıyla görebilmektir.

 

Alçakgönüllülük

Başlığın tam tersi olan kendini beğenmişlik ve kibrin, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarıyla nasıl bir tezat oluşturduğunun farkında mısınız? Kişisel farkındalık ve alçakgönüllülük, herhangi bir DEI lideri için temel özelliklerdir. DEI liderleri bilinçsiz önyargılarının farkında olmalı ve kendi hatalarını kabul edebilmelidir. Tüm bakış açılarını, herkesi ve her şeyi anlayacak bir lider yoktur ve DEI lideri her şeyden önce bunun farkında olmalıdır.

 

Cesaret

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusu ile ilgili çalışmalar bazen rahatsız edici olabilir. İnsanların yüzyıllardır var olan bazı kalıplardan kurtulması ve açık fikirli olması kolay bir çaba değildir. Statükoyu sorgulamak ve değişimi uygulamak cesaret ister. Olumlu değişimi teşvik etmek için rahatsız edici konu başlıklarını tartışmaya açmak DEI liderinin rutin işleri arasında yer alır ve bu konuda tavizsiz davranmak zorundadır.

 

DEI liderinin desteği: Tepe yönetim

Kurumsallık dozu ne olursa olsun her şirketin kültürü liderinin kültüründen etkilenir. Bir şirkette etkili bir çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık dönüşümü hedefleniyorsa bu konudaki ilk adım tepe yönetimden gelmelidir. Üst düzey liderlik, değişim vizyonunu ifade etmek ve değişimin nasıl gerçekleşeceğini modellemek için kritik öneme sahiptir. DEI liderinin işini hakkıyla yapabilmesi tepe yönetim takımının konuya verdiği destek ve rol modellik ile mümkün olur. Şirket içinde kadınlara eşit haklar verildiğini savunuyorsanız yönetim takımınız içinde kadın liderler de olmalı. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın şirketinize getireceği yaratıcılık, inovasyon, gelişim ve performans avantajlarını gerçekten yaşamak istiyorsanız, taşın altında tüm lider takımınızın eli olmalı.