Çalışan bağlılığı anketlerinde kullanılması gereken 20 önemli soru

Çalışan bağlılığı sizin için ne anlama geliyor? Çalışanlarınız çok memnun mu görünüyor? Kıdemli çalışan sayınız her geçen yıl yükseliyor mu? Çalışan devir hızı oranlarınız sektör ortalamasının altında mı? Harika! Bu bilgileri bir kenarda tutarak, satışlarınızın artış ivmesine de bakıyor musunuz? Veya müşteri memnuniyet oranlarınıza? Verimlilik ölçümleriniz ne söylüyor? Son üç soruya yanıtlarınız memnuniyet ile ilgili hislerinizle uyumlu mu? İşte çalışan bağlılığı ölçümleri tam da bu noktada önem taşıyor.

 

Şu iki noktayı gözden kaçırmayın:

 1. Çalışan memnuniyeti her zaman bağlılık anlamına gelmez. Tüm koşullarından memnun olan ama işini sadece yapmış olmak için yapan milyonlarca çalışan var.
 2. Memnun olduğunu düşündüğünüz çalışanlarınız biraz daha memnun olacakları bir iş bulduklarında gidebilirler. Bağlılık bu noktada anlam taşır.

 

Çalışan bağlılığı ve bağsızlığı ne anlama gelir?

Yüksek çalışan bağlılığı en basit tanımıyla bir çalışanın işini istekle yapmasını, işine olan katılımını ifade eder. Yüksek bağlılık düzeyindeki çalışanlar görevlerini hakkını vererek yaparlar, hatta daha fazlasını yapmak için istek duyarlar. İnisiyatif alırlar, sorun çözerler, sağlıklı kısa yollar keşfederler, yaratıcı ve yenilikçidirler. İşyerindeki olumlu bir kültürün oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olurlar.

Öte yandan işine, işverenine ve takımına bağlılık duymayan bir çalışan tüm bu pozitif verilerin karşıtını temsil eder. Motivasyonsuzlukları bulaşıcıdır, takımı ve tüm sonuçları olumsuz etkilerler.

Bizim ne bağlı ne de bağsız olarak adlandırdığımız geniş bir kitle ise günü geçirmek için çalışır. Her an bağsız kalabilirler ve doğru adımları atarsanız bağlanabilirler.

Moodivation olarak, Kolay İK iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ‘2023 Türkiye Çalışan Deneyimi Araştırması da benzer bir tabloyu gözler önüne serdi. Araştırmamızın sonuçlarına göre;

Katılımcıların yüzde 62’si, işlerine karşı bağsız hissediyor. Yüzde 22’lik bir kesimin tamamen kopuk olduğu görülüyor. Bağlılık hissi en yüksek seviyede olan çalışanların oranı ise sadece yüzde 16. Bu oranlar her 100 çalışandan 44’ünün önümüzdeki dönemde yeni bir iş arayışına girmesi bulgusuna beraber getiriyor.

(2023 Türkiye Çalışan Deneyimi Araştırması’nı indirmek için linke tıklayın)

 

Çalışan bağlılığı neden gerçek zamanlı ölçülmelidir?

Gerçek zamanlı ölçüm, işletmelerin çalışanların duygusal ve profesyonel ihtiyaçlarına anında tepki verebilme yeteneklerini artırır. Nabız anketleri gibi yöntemler, ekipler arasında zamanında fark edilmeyen sorunları, memnuniyetsizlikleri ve ihtiyaçları tespit edebilir. Anlık geri bildirimler, yöneticilerin ve insan kaynaklarının hızlı ve etkili kararlar almasına olanak tanır. Bu, sadece sorunları çözmek için değil, aynı zamanda başarıları ve olumlu gelişmeleri takdir etmek için de geçerlidir.

Gerçek zamanlı ölçümle, organizasyon içinde dinamik bir iletişim kanalı oluşturulur. Bu kanal sayesinde, çalışanların sesleri daha yüksek çıkar ve onların fikirleriyle şirket politikaları arasında daha uyumlu bir ilişki kurulabilir. İşletmeler, çalışan bağlılığını sürekli olarak ölçerek, performansı ve iş tatminini artırma yolunda proaktif adımlar atabilir. Bu sayede, çalışan bağlılığının yalnızca anlık bir fotoğrafını çekmek yerine, sürekli bir film gibi izlenebilmesi ve yönlendirilebilmesi mümkün olur.

Sonuç olarak, gerçek zamanlı ölçüm yöntemleri, çalışan bağlılığının sürdürülebilir ve stratejik bir şekilde ele alınmasını sağlar. Bu da şirketlerin uzun vadede rekabetçi kalmasına, pazar payını artırmasına ve olumlu şirket kültürünü pekiştirmesine katkıda bulunur.

 

Çalışan bağlılığını düzenli aralıklarla ölçmek neden önemli?

Sorunların büyümeden çözülmesi

Sorunların büyümesinin, satışlara, teslim tarihlerine ve müşterilere yansımasının gerisinde genellikle insan faktörü vardır. Sorunların kökenlerini gerçek zamanlı izlemek, sorunların büyümeden hatta oluşmadan yok edilmesini sağlar.

Duyarlılık ve güvenin inşası

Çalışanlar ve liderler, gelişmeye ve ilerlemeye devam etmek için geri bildirime ihtiyaç duyarlar. Geri bildirim, karşılıklı bir süreçtir ve iletişim yoluyla gerçekleşir. Sürekli ve açık geri bildirim, liderlerin özellikle şirketin misyonu ve vizyonuyla ilgili daha iyi sorular sormasını sağlar. Çalışan bağlılığı analizleri bu ihtiyacı giderir ve doğru soruların yanıtlarını alarak içgörü yaratır.

Anlamlı iletişim fırsatı

Çalışan bağlılığı analizleri sayesinde bağlantının kopmasını önler ve onları anlamlı bir iletişime dahil etmiş olursunuz. Çalışanınızın endişeleri hakkında daha fazla bilgi edinir ve onların organizasyonla ilgili taahhütlerini görmüş olursunuz.

İyileştirme Fırsatı

Gerçek zamanlı çalışan bağlılığı ölçüm anketleri çalışanların duygu ve düşünceleri ile ilgili anlık bir görüntü elde etmenizi sağlar. Alacağınız yanıtlar sonraki adımların inşasında veri odaklı kararlar almanıza destek olur.

Pozitif bir atmosferin inşası

Geri bildirim istemek, düşüncelerini sormak, duygulara odaklanmak ve tüm bunların sonunda “Sizi duyduk ve şu noktaları düzelttik” demek… Pozitif bir atmosferin inşası için daha önemli ne olabilir?

 

Hangi sorulara yanıt aramalısınız?

Moodivation’un çalışan bağlılığı anketleri detaylı ve kapsamlı bir soru seti içeriyor. Periyodik ölçümleme için de kullandığımız 20 maddeden oluşan ifade seti, 11 boyutta çalışan bağlılığını doğru ölçümlemenizi, duygu ve düşüncelerini analiz etmenizi, veri odaklı planlama yapabilmenizi ve aksiyon alabilmenizi sağlıyor.

Bu boyutlar ve ifadeler şunlar:

Şirkete duyulan aidiyet

 • Şirketimi çalışılacak iyi bir iş yeri olarak tanıdıklarıma tavsiye ederim.
 • Gerektiğinde benden beklenenin fazlasını yapmaya hazırım.
 • Kendimi buraya ait hissediyorum.

Adil iş ortamı

 • Şirketimde karar alma süreci adil ve hakkaniyetlidir.
 • Şirketimde herkese her zaman adil davranılır.

Şirket içi iletişim

 • Şirketimde iletişim kapsayıcı, yapıcı ve şeffaftır.
 • İş arkadaşlarım kendilerininkinden farklı görüşleri saygıyla ve memnuniyetle karşılar.

İşte anlam bulma

 • Yaptığım işi anlamlı buluyorum.

Yönetici

 • Yöneticimle rahat iletişim kurarım.
 • Yöneticim zamanında ve yapıcı geri bildirimler verir.

Takdir edilme

 • İyi bir iş çıkardığımda bunun fark edileceğini biliyorum.
 • Şirketime yaptığım katkılar takdir edilir.

Takım uyumu

 • Ekip arkadaşlarımla biz iyi bir takımız.
 • Ekip arkadaşlarımın desteğini her zaman hissederim.

Özerk olabilme

 • İşimi nasıl yapacağıma karar vermem için yeterli özgürlüğüm var.
 • Çalışma programımın esnekliğinden memnunum.

Kişisel Gelişim

 • Şirketimde kendimi geliştirme fırsatı buluyorum.
 • Şirketimde kariyerimi ilerletmek için bir yol görüyorum.

Çalışan esenliği

 • Şirketim zihinsel, bedensel ve psikolojik sağlığıma önem verir

İş yaşam dengesi

 • Şirketimde iş ve özel hayat dengemi kurabiliyorum.

Moodivation deneyimli danışma kurulu tarafından şekillendirilen bu soru seti sonrasında, tek bir tıklama ile erişilebilen ayrıntılı raporlar hem kırılımlı hem de genel analizler sunar. Bu kapsamlı analizlere dayanarak işyerindeki güçlü yönleri belirleyip iyileştirme fırsatlarını tanımlayabilir, sonuçları temel alarak stratejiler geliştirip işyeri kültürünü ve çalışma ortamını daha da geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. Şirketinizde bir geri bildirim kültürü geliştirmek, daha kapsamlı çalışan bağlılığı araştırmaları yapmak, Moodivation uzmanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.