Türkiye Çalışan Deneyimi Araştırması neler söylüyor?

Moodivation olarak, değerli iş ortaklarımızdan Kolay İK iş birliği ile ‘2023 Türkiye Çalışan Deneyimi Araştırması’nı tamamladık ve sonuçları kamuoyuyla paylaştık. Türkiye’nin yedi bölgesinden farklı sektör ve ölçekteki şirketlerden toplam 1.244 çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırma ile çalışan bağlılığını, iş yerlerindeki olumlu ve olumsuz faktörleri, ayrıca yöneticilerin bağlılık düzeylerini inceleyerek kapsamlı bir perspektif sunmaya çalıştık.

 

Araştırmamızda, çalışanların iş deneyimini anlamak ve iş yerlerindeki bağlılık seviyelerini değerlendirmek amacıyla bir dizi temel boyutu ele aldık: Takdir, adalet, çalışan esenliği, şirket iletişimi, liderlik, iş ve özel yaşam dengesi, kişisel gelişim, aidiyet duygusu ve işin anlamı. Moodivation çalışan bağlılığı ölçümlerinde de temel kabul edilen bu boyutlar ile ilgili sorular ayrıntılı bir içgörü oluşturdu ve 2023 Türkiye Çalışan Deneyimi Araştırması işverenlerin dikkatle okuması gereken önemli mesajlarla tamamlandı.

 

Gelin bazı öne çıkan sonuçlara birlikte bir göz atalım.

  • 2023 Türkiye Çalışan Bağlılığı Araştırması’na göre, katılımcıların yüzde 62’si, işlerine karşı bağsız hissediyor. Yüzde 22’lik bir kesimin tamamen kopuk olduğu görülüyor. Bağlılık hissi en yüksek seviyede olan çalışanların oranı ise sadece yüzde 16.
  • Gallup verilerine göre, dünya genelinde çalışanların işyerlerini tavsiye skoru +32 olarak ölçülmüştür. Ancak, yaptığımız araştırmada çalışan net tavsiye skoru (e-NPS), dünya genelini yansıtmaktan oldukça uzak bir sonuç vermiş; -10 olarak kaydedilmiştir. Bu skor cinsiyet bazlı analiz edildiğinde, erkek katılımcıların skorunun -2, kadınların skorunun ise -16 olduğu görülüyor. 35 yaş altı kadın katılımcılarda e-NPS skoru -28’e kadar düşüyor.
  • Araştırmada dikkat çeken başlıklardan biri, çalışanların iş değişimine yönelik düşünceleri oldu. Her 100 çalışandan 44’ü, önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor. Bu oran cinsiyet bazında incelendiğinde erkek çalışanlarda yüzde 40, kadın çalışanlarda ise yüzde 47’ye yükseliyor. İşte bu durum, şirketlerin çalışan bağlılığını artırmak için daha fazla çaba sarf etmeleri gerekliliğini vurguluyor.
  • Araştırma, bağlılık oranlarının unvan yükseldikçe arttığını gösteriyor. Çalışanların genel bağlılık skoru 67 iken, üst düzey yöneticilerde bu skor 77’ye ulaşıyor. Ayrıca, iş yerindeki anlam ve takım uyumu en yüksek çıkan sonuçlar arasında. Katılımcıların yüzde 73’ü işlerini anlamlı bulduklarını ifade ediyor. Ancak, bu oran 35 yaş altı çalışanlarda yüzde 68’e kadar düşüyor.
  • Bağlılık üzerinde etkili olan diğer faktörler arasında iş yerindeki adalet algısı ve takım uyumu öne çıkıyor. Çalışanların yüzde 58’i iş yerlerinde herkese, her zaman adil davranılmadığını düşünüyor. Aynı zamanda, iş yerindeki arkadaşlık ilişkileri ve çalışanların kuruma aidiyet hissetme düzeyi de değerlendirildi.

 

Araştırmamız şirketlere, çalışan memnuniyetini artırmak ve bağlılığı güçlendirmek adına belirli stratejik adımlar atmaları için değerli bir rehber niteliği taşıyor. Sonuçları değerlendirirken, özellikle adalet, gelişim ve takdir gibi alanlardaki düşük skorları dikkate almalısınız. Şeffaf iletişim ve çalışan esenliği konularındaki eksiklikler bu sorunları daha da pekiştirdiğini görüyoruz.

Moodivation olarak 2023 Türkiye Çalışan Deneyimi Araştırması ile şirketlerin güçlü ve sürdürülebilir bir çalışan deneyimi stratejisi oluşturmak için ihtiyaç duyduğu kritik bilgileri sunarak, Türkiye iş dünyasının geleceğine ışık tutmaya çalıştık. Çalışanlarınızın duygu ve düşüncelerini kesintisiz analiz edebilmek ve veri odaklı aksiyonlar alabilmek için yanınızda olduğumuzu bir kez daha anımsatmak istiyoruz.

Araştırmayı kapsamlı olarak incelemek ve rapora ulaşmak isterseniz lütfen linke tıklayın.