İK’nın teknolojik dönüşüm yılı: 2023

Teknoloji, her iş kolunda ve her ölçekteki şirket için iş yapış biçimlerini kökten değiştiriyor. Şirket için en iyi sonuçları elde etmek amacıyla insan kaynağına ulaşmak, bu kaynağın en iyi koşullarda çalışmasını desteklemek, yönetimle çalışanlar arasında köprü olmak, var olan insan kaynağının verimliliğini artırmak ve aynı zamanda şirketi yeni adaylar için bir cazibe merkezi haline getirmek gibi kritik görevleri olan İK da teknolojik gelişimden payını alıyor.

Geçtiğimiz iki sene, İK’nın geleneksel çalışma düzeninin altüst edecek değişimler getirdi. Uzaktan çalışmanın küresel trend olmasıyla hızlanan teknolojik dönüşümün 2023 yılında zirve yapması bekleniyor.

 

İK için teknoloji neden bu kadar önemli?

Gelinen noktada hem çalışanlar hem de yönetim takımları İK’dan kağıt işlerinin ötesinde bir performans bekliyorlar. Teknoloji, günlük insan kaynakları yönetimi operasyonlarını ve rutin işleri otomatikleştirerek İK profesyonellerine işlerinin daha stratejik yönlerine odaklanmaları için zaman kazandırır. En basit bordro işlemlerinden başlayan dijital dönüşüm, yeteneğe ulaşma, işe alım süreçlerini hızlandırma, içi iletişimi destekleme, veri toplama ve verileri analiz etme, kişisel bilgilerin korunması ve güvenlik gibi çok geniş bir alanda İK’nın hayatını kolaylaştırır, süreçlerin verimliliğini artırır.

Teknolojinin kullanımı İK’ya avantaj sağlarken aslında çok daha büyük bir amaca hizmet eder: Çalışan bağlılığına. Teknolojinin katkısıyla iyileşen işe alım süreçleri doğru işe doğru insanları yerleştirme başarısını artırır. Veriye dayalı bir yaklaşım, yüksek performans ve en iyi sonuçlar için kilit noktadır. Performanslarının veri bazlı değerlendirildiğini bilmek çalışanının şirkete olan güvenini olumlu etkiler. Doğru kurgulanmış bir teknolojik altyapı, çalışanının sürece katılımını kolaylaştırır, verimliliği maksimize eder.

 

İK Teknolojisi hangi alanlarda kritik?

Teknoloji, İK’nın tüm süreçlerine entegre edilebilir.

 • Bordrolama
 • Zaman ve katılım yönetimi
 • Seyahat ve gider yönetimi
 • Yetenek yönetimi
 • Başvuru takibi
 • İşe alma
 • İnsan kaynakları bilgi sistemleri
 • Performans Yönetimi
 • Fayda yönetimi
 • Tazminat yönetimi
 • Organizasyonel haritalama
 • Çalışan işe alım ve eğitimi
 • İşe alım değerlendirmeleri ve tarama
 • Öğrenmek ve geliştirmek
 • Uyumluluk yönetimi
 • Kültür ve çalışan bağlılığı
 • Yedekleme planlaması
 • İK analitiği
 • Bütünsel esenlik (Well-being)

 

Moodivation ekibi olarak, İK ekipleriyle yaptığımız çalışmaların ışığında, teknolojinin mutlaka kullanılmasını gerektiren 3 alanı sizin için özetledik:

 

İşe alımın operasyonel yükünü azaltın

İK profesyonelleri dünyanın her yerinde “en uygun” adaylara ulaşmak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Teknoloji bu alandaki en geçerli formül olarak görülüyor. Yapay zeka destekli uygulamalarla özgeçmiş kontrollerinin yapılması, görüşmelerin planlanması, iletişimin kolaylaşması süreç verimliliğini artırıyor.

 

Uzaktan çalışmayı destekleyin

Uzaktan çalışma kalıcı. Bunu kabul etmek zorundayız. Uzaktan çalışanların üretkenliğini ve performanslarını değerlendirmek İK yöneticilerinin önceliklerinden biri. Doğru teknoloji ile çalışanlara istedikleri yerden ve istedikleri zamanda çalışma özgürlüğü sağlarken, eş zamanlı olarak katılımı, sonuçları ve verimliliğini ölçebilirsiniz. Bu ölçümü, çalışanların hangi sıklıkta çevrimiçi olduklarının ötesinde değerlendirin. Çıktıların miktarına ve kalitesine odaklanın.

 

İnsanları duyun, hissedin, aksiyon alın

Teknolojinin her alanda hayatımıza kattığı en büyük avantaj iletişim. Durum böyleyken çalışanların istek, ihtiyaç ve sıkıntılarını çıkış mülakatlarında öğrenmek sizce de tuhaf değil mi? Bu noktada teknolojiden iki şekilde faydalanabilirsiniz. Birincisi; yapay zekâ ve makine öğrenimi sayesinde çalışan davranışları ve performansındaki kalıp değişikliklerini analiz edebilirsiniz. Kalıplardaki değişim verileri sayesinde (devamsızlık, geç yanıt verme, toplantı iptalleri, ani performans düşüklükleri gibi) aksiyonlarınızı doğru zamanda almanız mümkün olabilir. İkincisi ise; çalışanların görüş, istek ve ihtiyaçlarını gerçek zamanlı ve organik şekilde almanızı sağlayan bir altyapı olan Moodivation’a sahip olmanız. Her iki çözüm de size fayda sağlar. İkincisinin en büyük avantajı; çalışanın, önemsendiğini, sesini duyurabileceğini bilmesi ve şirket için kritik önem taşıyan geribildirimlere kesintisiz ulaşmaktır.