2024’te Öncelikli 5 İK gündemi

İnsan Kaynakları sürekli bir dönüşüm içerisinde ve İK liderleri karşılarındaki zorlukları aşmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirme konusundaki hazırlıklarını yapıyorlar. Gartner, her yıl olduğu gibi bu yılda İK’nın bir sonraki yıl hangi konuları önceliklendireceği konusunda bir çalışma yayınladı. Bu çalışmayı sizin için özetledik.

Gartner’ın araştırmasına göre, 2024 yılında İK liderleri için en önemli öncelikler lider ve yönetici gelişimi ile organizasyonel kültür olarak öne çıkıyor. 520 İK liderinin katılımıyla gerçekleşen ankette, 2024 yılı için öngörülen öncelikler şunlar:

  1. Lider ve yönetici gelişimi
  2. Organizasyonel kültür
  3. İK teknolojisi
  4. Değişim yönetimi
  5. Kariyer yönetimi ve mobilite

 

Lider ve yönetici gelişimi

Anket sonuçlarına göre, genellikle organizasyonlar, yöneticilerin karşılaştığı zorluklara daha fazla gelişim sağlayarak müdahalede bulunmaya çalışıyorlar. Ancak, ek eğitim veya yetenek kazandırma çabaları, yöneticilerin etkinliğini artırmak konusunda yeterli değil. Bu noktada, organizasyonların odaklanması gereken temel konu, yöneticilerin görevlerini daha yönetilebilir hale getirmek. Bu hedefe ulaşmak için rol beklentilerini gözden geçirmek, iş süreçlerindeki engelleri kaldırmak ve yöneticilere istenen davranışları geliştirmelerine yardımcı olacak yeni alışkanlıklar kazandırmak önemli hale geliyor.

 

Organizasyonel kültür

Gartner anketine göre, birçok organizasyonun, kültürü etkili bir şekilde ölçemediğine ve değişiklik konusunda nasıl ilerleyeceğini bilmediğine dair inançta bir artış var. Gartner’ın önerdiği iki temel değişiklik ise şunlar: Öncelikle, liderlerin organizasyonun değerlerini ve hedeflerini anlamaları gerekiyor; ikinci olarak, organizasyonlar, daha fazla hibrit çalışma modeline geçtikçe, kültüre olan bağlılığı daha bilinçli bir şekilde güçlendirmelidir.

 

İK teknolojisi

Teknolojinin hızlı evrimi İK liderleri için büyük bir zorluk oluşturuyor. Bu bağlamda, Gartner, teknoloji değerlendirmeleri için kapsamlı bir çerçeve sunarak, yönetişim, işgücü hazırlıklığı, tedarikçi görünümü ve riskler & etik kriterleri konularına vurgu yapıyor. Yeni teknolojilere yaklaşırken, teknolojinin kim tarafından benimseneceği, nasıl yönetileceği, mevcut ve gelecekteki çalışma biçimlerini ne şekilde etkileyeceği, tedarikçi seçenekleri ve bu teknolojilerin kullanımıyla ilişkilendirilen risklerin ve etik düşüncelerin özenle değerlendirilmesi büyük bir önem taşıyor. Bu dinamik değişim sürecinde, İK liderlerinin bu faktörleri dikkate alarak stratejik yaklaşımlar geliştirmeleri gerekiyor.

 

Değişim Yönetimi

Değişim modern iş dünyasının doğası değişimle şekilleniyor ve değişim o kadar yoğun ki yorgunluk yapıyor. Değişim yorgunluğu, yetenek sonuçlarını olumsuz bir şekilde etkileyen yaygın bir sorun haline geldi. Gartner, değişim yorgunluğunu etkili bir şekilde yönetmek için üç temel ilke öneriyor: tanımlama (işgücünü yorgunluğa sürükleyen faktörleri öğretme), önleme (psikolojik güvenliği ekiplere yerleştirme ve çalışanlara değişim stratejilerini birlikte oluşturma) ve düzeltme (çalışanlarla dürüst değişim konuşmalarını kolaylaştırma ve empati gösterme)

 

Kariyer yönetimi ve mobilite

Ankette, birçok çalışanın organizasyonlarındaki kariyer yollarının belirsiz olduğunu belirten bir bildiri öne çıkıyor. İlerici işverenler, geleneksel kariyer yollarından esnek kariyer yollarına doğru kayıyorlar. Bu durum sıkı iş tanımları ve organizasyon şemaları yerine, kariyer yollarını değişen organizasyonel ve çalışan ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmeye odaklanmayı içeriyor.

 

Moodivation’un Gartner anketine yanıtı

Çalışan deneyimi platformu Moodivation’un sunduğu çözümler, özellikle teknoloji kullanımındaki bu değişim sürecinde İK liderlerine destek sağlamak adına benzersiz bir avantaj sunabilir. Çalışanların, ekiplerin ve orta kademe yöneticilerin duygu ve düşüncelerini kesintisiz ifade edebilmelerini destekleyen Moodivation ile Gartner’ın önceliklendirdiği noktaları dikkate alarak kendi öncelik alanlarınızı belirleyebilirsiniz.

Tüm sorularınız için sadece bir e-posta uzağınızdayız.