Çeşitlilik Eşitlik Kapsayıcılık Neden Gündemde?

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık eğilimlerini ve trendlerini ele almadan önce her bir kavramın ne anlam ifade ettiğine bakalım mı?

Michigan Üniversitesi’nde CDO (Chief Diversity Officer) olarak görev yapan Dr. Robert Sellers, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarının farkını şöyle açıklıyor:

  • Çeşitlilik herkesin partiye davet edilmesidir.
  • Eşitlik herkesin müzik listesinin seçimine katkıda bulunmasıdır.
  • Kapsayıcılık ise herkesin dans etme fırsatına sahip olmasıdır.

Çok eğlenceli ve basit değil mi?

 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık tanımları

Dr. Sellers’ın anlatımıyla yetinmeyelim ve bu üç kavramla ilgili standart tanımları inceleyelim.

Çeşitlilik, belirli bir ortamda farklılıkların varlığıdır. İşyerinde, bu genellikle tüm bireyler arasında meydana gelen psikolojik, fiziksel ve sosyal farklılıkları ifade eder. İçinde çeşitli sosyal ve kültürel özelliklere sahip insanların bulunduğu topluluk ve organizasyonlara çeşitlilik sahibi diyebiliriz.

Eşitlik, toplum veya organizasyon içinde herkese eşit davranılması, eşit fırsat ve eşit gelişim hakkı verilmesi anlamını taşır. Eşitlik prensibi, bazı kişi veya grupların söz konusu ortama tam katılımını engelleyen her türlü bariyeri ortadan kaldırmayı amaçlar.

Kapsayıcılık ise farklı özelliklere ve sosyal kimliklere sahip insanların, daha büyük bir grubun parçası olarak nasıl hissettiklerini ifade eder. Organizasyonunuzda çeşitliliği yakalamış olmanız kapsayıcı olduğunuz anlamına gelmez. Çeşitli farklı özellik, yetenek veya kimlikten oluşmuş bir ekibiniz olabilir, kapsayıcılıktan beklenen herkesin içinde bulunduğu grupta hoş karşılanması, değer görmesi ve kendisini gruba ait hissetmesidir.

 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık neden önemli?

Bu iki kavramın iç içe kullanılmasının, Diversity, Equity, and Inclusion üçlemesinin literatüre kısaca DEI olarak geçmesinin ve bu kadar önemli bulunmasının nedeni, hepsinin aynı anda mevcut olmasıyla ortaya çıkan avantajlar bütünüdür.

2020 yılında McKinsey & Company ve SHRM tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada farklı iş yeri çeşitliliği seviyelerine sahip şirketlerin performansını değerlendirildi. Çalışmanın çalışma genel olarak iki önemli noktaya işaret etti:

Cinsiyet ve etnik çeşitlilik sergileyen şirketlerin, daha az çeşitliliğe sahip emsallerine göre daha iyi performans gösterme olasılıkları sırasıyla %15 ve %35 daha fazla olması.

Daha fazla ırk ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kuruluşların daha fazla satış geliri, daha fazla müşteri ve daha yüksek kar elde etmeleri.

Bugün gelinen noktada, dünyanın hemen her yerinde ekonomik göstergeler alarm verirken, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ile gelen bu başarıya her şirketin ihtiyacı var.

Daha ötesi, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık sayesinde;

Çok çeşitli bakış açılarına ve deneyimlere sahip olmak,

Farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve karşılamak,

Daha açık bir iletişim ağı oluşturmak,

Daha açık bir işe alım politikası sayesinde çok daha geniş ve daha nitelikli bir başvuru havuzuna sahip olmak,

Kapsayıcı bir çalışma kültürü sayesinde, yetenekli insanları çekmek ve daha da önemlisi elde tutmak mümkün olur.

 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ve çalışan bağlılığı

Bütünsel insan yönetimi stratejisine sahip şirketler ise bu sonucu şöyle değerlendiriyorlar: Çalışanlar çeşitliliğe sahip, herkesin eşit koşullara eriştiği ve herkesin kendisini ait hissettikleri ortamlarda daha yüksek bir katılım gösteriyorlar. Çünkü bu ortamlarda daha adil ve daha güvenli bir kurumsal atmosfer var.

Farklı araştırmaların sonuçları birbiriyle tutarlılık göstererek çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusundaki kurumsal yaklaşımı ortaya koyuyor:

  • Y kuşağının %74’ü, kapsayıcılık kültürüne sahip olduğunda kuruluşlarının daha yenilikçi olduğuna inanıyor.1
  • Kuruluşların %79’u, işyerine aidiyet duygusunu geliştirmenin bir yıllık başarıları için çok önemli olduğunu söylüyor.2
  • Çalışanların %25’i rahatlığı aidiyetin en büyük itici gücü olarak görüyor, adil davranıldığını hissetmek ve gerçek benliklerini işe getirebilmek istiyor.3
  • İş arayanların %67’si, iş tekliflerini değerlendirirken işgücü çeşitliliğinin önemli olduğunu söyledi.4
  • İş arayanların %86’sından fazlası, iş ararken işyeri çeşitliliğinin önemli bir faktör olduğunu söylüyor.5

 

Kaynakça:

The Office for Institutional Equity (OIE) -1

Deloitte – Belonging From comfort to connection to contribution -2,3-

Glassdoor – What Job Seekers Really Think About Your Diversity and Inclusion Stats – 4

ZipRecruiter – 5