Daha yüksek çalışan bağlılığı için ekipleri hizalamak

 

Ortak bir hedefe ulaşmak için nasıl davranırsınız? Sadece iş yaşamı için değil, her durum için düşünün. Ailenizle, arkadaşlarınızla, bir oyunda veya bir yolculukta… Uyum içinde davranır, hedefe ulaşmak için size düşen sorumluluğu bilir, diğerlerini desteklersiniz. Fakat bunun için hizalanmak gerekir. Ekipler çok çeşitli karakterlerden oluşsa da hizalanmak onları bir bütün haline getirir. Çalışan bağlılığının en önemli önkoşullarından biri bütünün değerli bir parçası olmaya yönelik inançtır.

 

Ekiplerin hizalanması nedir, neden gereklidir

Hizalı olmak, bir organizasyonun tüm çalışanlarının, ekiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin ortak bir hedefe yönelik tutum birliği almalarını ifade eder. Tüm bu birliğin amacı ise doğal olarak şirketin başarıya ulaşmasıdır.

Hizalı bir ekip, tek bir vizyonda birleşir, aynı net iletişim dilini kullanır ve aynı yöne hareket eder.

Hizalı olmak, ekip üyeleri arasındaki şeffaflığı ve iş birliğini getirir, diğer koşulların da oluşmasıyla çalışan bağlılığını getirir ve şirketi hedeflenen noktaya taşır. Verimlilik ve iş performansına…

Başarılı bir hizalanmayla;

  • Ekip üyelerinin birbirlerini anlaması sağlanır
  • Koordinasyon ve iletişim artar
  • Güven duygusu gelişir
  • Moral oranı yükselir
  • İnovatif düşünme ve yaratıcılık artar
  • Verimlilik artar

Hizalanmış ve hizalanmamış ekipleri şu örneklerle teşhis edebilirsiniz:

Projeler zamanında ve gereken kapsamda teslim edilir ➤ Teslim tarihleri kaçırılır, kapsama uygun davranmaz

Ekip ve şirket hedeflerine ulaşılır ➤ Hedefler sık sık revize edilir

İşler verimli yürür ➤ Tekrarlanan hatalar çoktur

Sorunlar iletişimle çözülür ➤ Şikayetler çoktur

Araçlar ve iletişim kanalları nettir ➤ E-posta ve mesaj trafiği boğucu hal alır.

Yüksek çalışan bağlılığı vardır ➤ Düşük çalışan bağlılığı kaçınılmazdır

Ekiplerin hizalanması için en önemli 6 önemli adım

1. Amaçta birleşmek

İnsanın varoluşunu sorgulaması gibi, ekipler de ortak bilinç altlarında neden birlikte olduklarını ve birlikte ne yaptıklarını, neye hizmet ettiklerini sorgularlar. Yeni bir çalışanın, işe başladığı ilk günden itibaren bu ortak amacı anlaması, katılımı için önem taşır. Herkesin ortak amacı anladığı, hissettiği ve yaşadığı bir ortamda hizalanmak mümkün olur.

2. Rol dağılımını doğru yapmak

Ekipler bireysel üyelerden oluşur ve bu üyelerin rollerini anlamaları gerekir. Ekiplerinizin en iyi performansı gösterebilmesi için ekip üyelerine uygun oldukları becerilere uygun roller verilmelidir. Doğru roller, kişisel hedeflere ulaşmayı hızlandırır. Ekip üyeleri kişisel hedeflerini gerçekleştirdiğinde, ekibin hedeflerine gerektiği gibi odaklanabilirler.

3. İletişim ve şeffaflığı kurumsal değer haline dönüştürmek

Hizalama, kuruluşunuzun tüm seviyelerinde bilgi iletme yeteneğine bağlıdır. Özellikle herkesin kendi fiziksel ve dijital alanlarında çalıştığı bir uzaktan çalışma ortamında bilgi alışverişi çok önemlidir. Bilgi paylaşımı ve iletişim konusunda ne kadar şeffaf olursanız, ekibiniz de o kadar hizalı olacaktır.

4. Süreçleri doğru planlamak ve yönetmek

Ekiplerin hizalı ve uyumlu olması için efektif süreçler ve iletişim yöntemleri oluşturmalı ve sürdürmelisiniz. Önce yürütmekte olduğunuz sistemi analiz edin. Güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin ve süreci sonrasında yeniden oluşturun. Sık sık geri bildirim toplayın, bireylerin ve ekiplerin nerelerde tıkanıklık yaşadığını öğrenin, aksiyon alın.

5. Başarıdan keyif almak ve onu kutlamak

Bireyin ve ekibin başarılarını takdir etmek çalışanları teşvik eder ve çabalarına değer verdiğinizi gösterir.

Bireysel ve ekip başarılarını takdir ederken, şirketin amacı üzerindeki etkisini de ifade edin ve büyük resmin içinde kendilerini görmelerini sağlayın.

6. Hem bireylerin hem de ekiplerin nabzını tutmak

İletişimde başarılı olabilirsiniz ama nabız tutmak biraz daha farklı bir gereklilik. Çalışanlarınıza ve onların aracılığıyla ekiplere dokunun, fikirlerini ve duygularını öğrenmeye çalışın. Her şeyi her zaman iyileştiremeyebilirsiniz ama insanlara en önemli ihtiyaçlarını sunarak büyük bir adım atmış olursunuz: Değerli olduklarını hissettirmek.