Dünya çalışanları ne istiyor?

Çalışanların duygularını ve geleceğe yönelik planlarını anlamak kurumların kendi istihdam stratejilerini belirlemek açısından çok önemli.  Globalization Partners’ın 2022 Küresel Çalışan Anketi’ küresel olarak dokuz bölgeden binlerce çalışanla yaptığı anket ile günümüz işgücünün profesyonel kariyerlerine aktif olarak yatırım yaptığını, son ekonomik belirsizlik dalgalarına rağmen yeni fırsatları ve sektörleri takip etmekle ilgilendiğini ortaya çıkardı.

Kariyer maaştan önemli

Yapılan anket çalışması, dünyanın dört bir yanından katılımcılara, işleriyle ilgili beklentilerini, sevdikleri ve sevmedikleri konuları, ilgilerini çeken fırsatları ve kendileri için önemli olan değerleri sordu.

Dünya çalışanlarının bu ankete verdiği yanıtlardan örnekler şöyle:

 

Amerika Birleşik Devletleri

 • Beş Amerikalı çalışandan dördü (%79) mevcut işlerinden memnun olduklarını söylerken, yaklaşık yarısı (%45) doğru teklif için iki haftalarını vermeyi düşünebilir.
 • Ortalama bir çalışan (%42) kariyer değiştirmek için ortalama iki yıl eğitim almaya istekli.
 • Neredeyse her dört kişiden biri (%24) üç yıldan daha uzun süre eğitim almaya isteklidir.
 • Çalışanlar en çok çalışma şekillerini (%34), sektörlerini (%33) ve sağlık yardımlarını (%31) değiştirmek istiyor
 • Çalışanların üçte biri (%33) aynı sektör içinde iş değiştirmeyi düşünürken, dörtte birinden fazlası (%26) kariyerlerini tamamen değiştirmek istiyor
 • Çalışanlar kariyer değişikliği yapmak için en teşvik edici nedenler olarak; iş programlarını değiştirme fırsatını (%34), daha iyi maaşı (%34) ve gençken olmayan kariyer fırsatlarını (%34) sıraladı.
 • Çalışanlar, problem çözme (%40), organizasyon becerileri (%35), karar verme (%34) ve ekip çalışmasını (%34) en aktarılabilir becerileri olarak sıraladılar.
 • Çalışanların üçte ikisi (%66) işlerinde mutlu olmadıklarında işlerinin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • Çalışanlar STEAM (Bilim –Teknoloji – Mühendislik – Sanat – Matematik) alanları içerisinde en çok teknoloji (%34) ve mühendislik (%24) sektörleriyle ilgileniyor

 

Birleşik Krallık

 • Birleşik Krallık’taki ortalama bir çalışan (%24) kariyer değiştirmek için ortalama iki yıl daha eğitim veya öğretim görmeye isteklidir.
 • Sadece %10’luk bir kesim, kariyer değiştirirlerse almak zorunda kalacakları dersler konusunda endişeli.
 • İş değiştirmeyi en çok teşvik eden nedenler daha iyi ücret (%51), daha tatmin olmuş hissetmek (%28) ve yeni bir şeyler öğrenme isteğidir (%23)
 • Çalışanlar STEAM (Bilim –Teknoloji – Mühendislik – Sanat – Matematik) alanları içerisinde en çok “sanat” kısmıyla ilgileniyor (%22) – ancak bilim (%20) ve teknoloji (%20) de çok geride kalmıyor.
 • Çalışanlar organizasyon becerilerini (%57), detaylara dikkat etmeyi (%57) ve problem çözmeyi (%56) en aktarılabilir becerileri olarak sıraladı.
 • Çoğunluk (%65) işlerinde mutlu olmadıklarında yaptıkları işin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • Çalışanlar, bir şirkete veya kuruma katılmaya karar verirken kendileri için en önemli program veya fırsat türleri olarak sağlık yardımları (%35) ile üst yönetimin işbirliği ve iletişimini (%31) sıraladılar.

 

Fransa

 • Çalışanların %32’si yeni bir sektöre veya kariyere geçmek için iki yıla kadar eğitim alabilir.
 • Diğer %30’u ise bir yıldan az bir süre için eğitim almaya isteklidir.
 • %78’i mevcut işlerinde mutlu olduklarını belirtirken, %44’ü doğru teklif gelmesi halinde başka bir işi düşünebileceklerini belirtiyor
 • Kariyer değiştirmek için en teşvik edici nedenler daha iyi maaş (%42), daha tatmin olmuş hissetmek (%25) ve yeni bir şeyler öğrenme isteğidir (%21)
 • Çoğunluk (%66) işlerinde mutlu olmadıklarında işlerinin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • Çalışanlar en aktarılabilir becerilerini takım çalışması (%45), uyum sağlama (%44) ve organizasyon becerileri (%34) olarak sıraladılar.
 • Çalışanlar bir şirkete veya kuruma katılmaya karar verirken kendileri için en önemli olan program veya fırsat türleri olarak şirket misyonunu (%38), sağlık yardımlarını (%31) ve teknolojiye erişimi (%27) sıralamıştır.
 • %13’ü en çok sağlık alanında bir kariyere geçmekle ve diğer bir %13’ü ise en çok sosyal bakım alanında bir kariyere geçmekle ilgileniyor

 

İsrail

 • Her 5 kişiden 2’si (%40) yeni bir sektöre veya kariyere geçiş yapmak için iki yıla kadar eğitim almaya isteklidir – ve her 5 kişiden 1’i (%20) dört yıla kadar eğitim almaya isteklidir
 • Her 4 kişiden 1’inden fazlası (%27) en çok bilgi teknolojileri/teknoloji alanında bir kariyere geçmekle ilgileniyor
 • %74’ü mevcut işlerinde mutlu olduklarını belirtirken, %45’i doğru teklif gelmesi halinde başka bir işi düşünebileceklerini belirtiyor
 • Kariyer değiştirmeyi en çok teşvik eden nedenler daha iyi ücret (%59), daha fazla kariyer ilerlemesi (%35) ve daha tatmin olmuş hissetme isteğidir (%31)
 • Çoğunluk (%80) işlerinde mutlu olmadıklarında işlerinin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • Çalışanlar en aktarılabilir becerilerini sorun çözme (%53), ekip çalışması (%49) ve karar verme (%47) olarak sıraladılar
 • Çalışanlar bir şirkete veya kuruma katılmaya karar verirken kendileri için en önemli olan program veya fırsat türleri olarak teknolojiye erişimi (%52), üst yönetimle işbirliği ve iletişimi (%42), sağlık yardımlarını (%42) ve iş geliştirme veya iyileştirme araçlarını (%42) sıralamışlardır

 

Almanya

 • Çalışanların %34’ü yeni bir sektöre veya kariyere geçmek için iki yıla kadar eğitim alabilir
 • Yaklaşık 5 kişiden 1’i (%19) dört yıla kadar eğitim görebilir
 • %78’i mevcut işlerinde mutlu olduklarını belirtirken, yarısından fazlası (%53) doğru teklif gelmesi halinde başka bir işi düşünebileceklerini belirtiyor
 • Kariyer değiştirmeye yönelik en teşvik edici nedenler daha iyi ücret (%49), daha fazla kariyer ilerlemesi (%27) ve yeni bir şeyler öğrenme isteğidir (%24).
 • Çoğunluk (%66) işlerinde mutlu olmadıklarında işlerinin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • Çalışanlar en aktarılabilir becerilerini ekip çalışması (%49), uyum sağlama (%41) ve detaylara dikkat etme (%39) olarak sıraladılar
 • Çalışanlar, bir şirkete veya kuruma katılmaya karar verirken kendileri için en önemli program veya fırsat türleri olarak üst yönetimle işbirliği ve iletişimi (%36), teknolojiye erişimi (%36) ve sağlık yardımlarını (%33) sıraladı.
 • %14’ü en çok medya ve internet alanında bir kariyere geçmekle ilgileniyor

 

Avustralya

 • Çalışanların %31’i yeni bir sektöre veya kariyere geçmek için iki yıla kadar eğitim almaya istekli
 • Diğer bir %28’lik kesim ise bir yıla kadar eğitim almaya isteklidir
 • %77’si mevcut işlerinde mutlu olduklarını belirtirken, %43’ü doğru teklif gelmesi halinde başka bir işi düşünebileceklerini belirtiyor
 • Kariyer değiştirmeyi en çok teşvik eden nedenler daha iyi ücret (%48), daha fazla kariyer ilerlemesi (%26) ve daha tatmin olmuş hissetme isteğidir (%25).
 • Çoğunluk (%75) işlerinde mutlu olmadıklarında işlerinin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • %16’sı en çok işletme, danışmanlık ve yönetim alanlarında bir kariyere geçiş yapmakla ilgileniyor
 • Çalışanlar en aktarılabilir becerilerini problem çözme (%52), ekip çalışması (%51) ve detaylara dikkat etme (%49) olarak sıraladı
 • Çalışanlar bir şirkete veya kuruma katılmaya karar verirken kendileri için en önemli program veya fırsat türleri olarak üst yönetimle işbirliği ve iletişimi (%43), iş geliştirme veya iyileştirme araçlarını (%40) ve sağlık yardımlarını (%39) sıralamışlardır.

 

Singapur

 • Her 3 kişiden 1’i (%33) yeni bir sektöre veya kariyere geçiş yapmak için iki yıla kadar eğitim almaya istekli
 • %36’sı yeni bir sektöre veya kariyere geçmek için bir yıldan az bir süre eğitim almayı tercih ediyor
 • %69’u mevcut işlerinde mutlu olduklarını belirtirken, %58’i doğru teklif gelmesi halinde başka bir işi düşünebileceklerini belirtiyor
 • Kariyer değiştirmeyi en çok teşvik eden nedenler daha iyi ücret (%58), yeni bir şeyler öğrenme isteği (%33) ve daha fazla kariyer ilerlemesi (%31) olmuştur.
 • Çoğunluk (%77) işlerinde mutlu olmadıklarında işlerinin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • Her 5 kişiden 1’inden fazlası (%22) en çok bilgi teknolojileri/teknoloji alanında bir kariyere geçmekle ilgileniyor
 • Çalışanlar problem çözme (%51), ekip çalışması (%51) ve eleştirel düşünmeyi (%42) en transfer edilebilir beceriler olarak sıralamıştır.
 • Çalışanlar bir şirkete veya kuruma katılmaya karar verirken kendileri için en önemli olan program veya fırsat türleri olarak sağlık yardımlarını (%54), iş geliştirme veya iyileştirme araçlarını (%50) ve teknolojiye erişimi (%48) sıralamıştır.

 

Japonya

 • Yaklaşık her 3 kişiden 1’i (%32) yeni bir sektöre veya kariyere geçiş yapmak için iki yıla kadar eğitim almaya isteklidir
 • %17’si dört yıla kadar eğitim almaya isteklidir
 • %65’i mevcut işlerinde mutlu olduklarını belirtirken, %54’ü doğru teklif gelmesi halinde başka bir işi düşünebileceklerini belirtiyor
 • Kariyer değiştirmeyi en çok teşvik eden nedenler daha iyi ücret (%55), daha tatmin olmuş hissetme isteği (%30) ve yeni bir şeyler öğrenme isteğidir (%26)
 • Çoğunluk (%77) işlerinde mutlu olmadıklarında işlerinin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • %14’ü en çok öğretmenlik ve eğitim alanında bir kariyere geçiş yapmakla ilgileniyor
 • Çalışanlar en fazla aktarılabilir becerilerini Uyumluluk (%43), Ekip Çalışması (%42) ve Topluluk önünde konuşma (%34) olarak sıralamışlardır.
 • Çalışanlar, bir şirkete veya kuruma katılmaya karar verirken kendileri için en önemli program veya fırsat türleri olarak sağlık yardımlarını (%39), üst yönetimle işbirliği ve iletişimi (%32) ve teknolojiye erişimi (%32) sıraladı.

 

Güney Kore

 • Çalışanların %44’ü mevcut işlerinden memnun olduklarını bildirirken, %60’ı doğru teklif gelmesi halinde başka bir işi düşünebileceklerini belirtiyor
 • Kariyer değiştirmeye yönelik en teşvik edici nedenler daha iyi ücret (%53), daha tatmin olmuş hissetmek (%30) ve farklı avantajlar istemektir (%29) .
 • %31’i yeni bir sektöre veya kariyere geçmek için iki yıla kadar eğitim almaya isteklidir
 • %38’lik bir kesim ise bir yıldan biraz daha az bir süre için istekli olacaktır.
 • Çalışanlar, bir şirkete veya kuruma katılmaya karar verirken kendileri için en önemli olan program veya fırsat türleri olarak iş geliştirme veya iyileştirme araçlarını (%66), üst yönetimle işbirliği ve iletişimi (%35) ve teknolojiye erişimi (%34) sıralamışlardır.
 • Çoğunluk (%83) işlerinde mutlu olmadıklarında işlerinin kalitesinin düştüğünü düşünüyor.
 • %14 en çok yaratıcı sanatlar veya tasarım alanında bir kariyere geçiş yapmakla ilgileniyor
 • Çalışanlar en aktarılabilir becerilerini problem çözme (%53), uyum sağlama (%42) ve karar verme (%38) olarak sıralamıştır.