Hibrit Çalışma Ortamında Çalışan Bağlılığı

Hepimiz aynı çalışma ortamındaydık, masalarımız yan yanaydı ve birbirimize dokunabilecek kadar yakındık. Asansörde, yemekhanede, serviste ve kahve molalarında sohbet ediyor hem işi hem de kişisel konularımızı konuşuyorduk. Buna rağmen aynı duygulara hizalanmamız, tam ve tutarlı bir biçimde aynı hedefe odaklanmamız büyük bir zorluktu. Pandemi döneminde başlayan hibrit ve esnek çalışmaya yönelik artan talep giderek artış gösterdi.

Peki şimdi insanları bir arada tutmak nasıl mümkün olacak?

İK yöneticilerinin en önemli sorunlarından biri olan çalışan bağlılığı uzaktan çalışma ortamında nasıl sağlanacak?

Avantajları göz ardı etmeyin

Çalışanların yüzde 87’si bundan sonraki çalışma düzenlerinin esnek ve en az yarı yarıya uzaktan olmasını talep ediyorlar. Bu taleplerinin karşılanıyor olması kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak ve iyi hissetmeleri gelinen noktada, insan yönetiminin en kilit noktası. Öte yandan uzaktan çalışmanın tüm dünyada çalışan verimliliğini artırdığına yönelik bulgular da var. 2022’nin ilk aylarında yapılan birkaç araştırma, evden uzaktan çalışmanın ofis ortamında çalışmaktan daha iyi olduğunu gösteriyor. ConnectSolutions tarafından yapılan bir analize göre, uzaktan çalışma üretkenliği yüzde 77 oranında artırıyor. Bu düşünceye sahip olan çalışanların oranı yüzde 40’a yakın. Uzmanlar iyi yönetilen bir hibrit iş yerinin, insanları bir araya getiren ve her zamankinden daha iyi çalışmamıza yardımcı olan bir mıknatıs olabileceğini düşünüyorlar.

Burada dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar:

  • Ofisten kimin ve ne sıklıkta çalışacağına doğru karar vermek, adaleti sağlamak,
  • Kurumsal kültürün ve iş birliği ortamının zedelenmemesine yönelik önlemler almak,

Kim, nerede, nasıl?

Şu anda birçok şirket, her yerden çalışabilen beyaz yakalı çalışanlar ile hastanelerde, mağazalarda ve toplu taşımada ön saflarda olması gereken çalışanlar arasında dengenin nasıl kurulacağını araştırıyor. Üç kişinin ofiste olduğu bir ortamda evden bağlanan dördüncü kişi için eşitlik nasıl sağlanacak konusu önemli bir hal alıyor. Çalışan için görünür olmak bu kadar önemliyken sanal görünüm yeterli olacak mı? Tüm bunlar çalışan bağlılığı konusunda yöneticilerin sorumluluğunu giderek artırıyor. Birçok konuda alışkanlıkların ve davranışların değişmesi gerekiyor. 

Kurallar gerçek zamanlı yazılıyor

Dünya çapında hibrit çalışma modelini uzun zamandır deneyimleyen ve taktiklerini süreç içinde oluşturmayı başarmış şirket sayısı çok az. Bir bakıma işin kuralları yeniden ve şu anda yazılıyor.

Her yönetim takımı, kendi faaliyet alanı ve kurumsal kültürü çerçevesinde kendi stratejisini oluşturmalı.

Fakat bazı değişmez doğrular var, gelin onlara göz gezdirelim.

  • Yöneticilerin donanımını artırın: Öğrenme ve gelişim kültürü yatırımlarının yüzde 70’tan fazlası çalışanlarla ilgili. Hibrit modele mükemmel uyum sağlayabilmek ise yönetici yetkinliklerinin artırılması ile mümkün. Şimdi yönetim takımlarını eğitme zamanı. Kaliteli dinleme, empati, kapsayıcılık, eşiklik ve çeşitlilik konularında farkındalık, çalışan bağlılığı oluşturma ve koçluk becerileri akla ilk gelenler.
  • Denetlemeyin, iş birliği ortamı yaratın: Uzaktaki çalışanın ne zaman uyandığı ne kadar çalıştığı veya ne zaman mola verdiği gibi ayrıntılara takılıp, mikro yönetimin dozunu artırmanız verimlilik kaybından -ve çalışan kaybetmekten- başka işe yaramaz. Etkin proje yönetimine odaklanıp, görevleri ve sorumlulukları belirleyin ve bırakın herkes kendi işinin lideri olsun. 
  • Öğrenme ve gelişimi aksatmayın: Yine yapılan bir araştırmaya göre öğrenme ve gelişim fırsatı verilen çalışanların bağlılık oranları, diğerlerine oranda 2,9 kat daha fazla. “Mükemmel çalışma kültürü” için en önemli itici gücün öğrenme ve gelişim fırsatları olduğu kabul ediliyor. 
  • Gönül bağı kurulacak işler yaratın: Birlikte çalışmak birlikte çalışmaktan ötesidir. Aynı amaca istekli bir biçimde yönelen insanların iş birliği olasılıkları daha fazla ve ilişkileri daha güçlü olabiliyor. Gönüllülük çalışmaları bunu yaratmak için müthiş fırsatlar barındırıyor. Gönüllülük çalışmalarını destekleyin, gönüllülük liderleri yaratın ve hatta bunun için ekstra ödeme yapın.
  • Çalışan nabzını gerçek zamanlı tutun: Yanılıyorsunuz, bu bir reklam cümlesi değil. Evet Moodivation tam olarak bunu yapıyor ama aslolan geri bildirim kültürünü ateşlemek ve çalışanların ne hissettiğini kesintisiz olarak öğrenmek. Çalışanları dinlemek, anketler yapmak, bağlılığı gerçek zamanlı analiz etmek ve yıllık standart bağlılık araştırmaları yerine, çalışan bağlılığını sürekli güncel bir konuya dönüştürmek size avantaj sağlar.