Kurumsal kültür analizi ve 7 kritik adım

Dünyaya bir bakın! Her şey inanılmaz bir hızla değişiyor. Teknolojinin etkisi, değişen ihtiyaçların etkisi, ekonomilerin, salgınların, savaşların etkisi… Hızlı değişim, yoğun rekabet ve pazarlardaki artan karmaşıklık, organizasyonların rekabet avantajını sürdürmelerini ve zaman içinde büyümelerini zorlaştırıyor. Bu hızlı ortamda, şirketlerin iş süreçlerinde ve karar alma yeteneklerindeki çevikliği artırmaları, sorunları daha hızlı çözmelerine, inovasyonu hızlandırmalarına ve ürün ve hizmetleri dağıtmak için geçen süreyi azaltmalarına daha da kritik hale geliyor. Kültürel değerlendirme ve analiz çalışmalarının sürekliliği bu yüzden önemli.

 

Kültürel analiz ne sağlar?

Kültürü anlamak iki tür fayda sağlar. İlki, kültürel içgörüler, çalışanların değişimi kabul etmeye istekli olup olmadığını söyler; ikinci olarak ise kültürel bir değerlendirme, daha güçlü bir performansı engelleyen problemlerin kökenini belirlemenizi sağlar. Bu farkındalık ve anlayış, değişimle ortaya çıkan ve insanları olumsuz etkileyen engelleri azaltır.

Doğru bir kültürel değerlendirme sonunda atacağınız adımlarla şu hedeflere ulaşırsınız:

Çalışan bağlılığı ve iş tatmini

Çalışan değerlerinin kurumsal değerlerle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor olması muhtemelen yeryüzündeki tüm şirketlerin hayalidir. Bu uyum çalışanların işlerine istekle katılmalarına ve yaptıkları işlerden memnuniyet duymalarına yol açar. İşyerinde değer gördüklerinde ve desteklendiklerinde, doğal olarak görevlerine ve projelere daha fazla yatırım yaparlar. Şirketin ortak başarısına tutkuyla katkıda bulunan bir işgücüne sahip olmak, verimliliği, karlılığı, büyümeyi ve vizyona koşmayı hızlandırır.

Optimize edilmiş organizasyonel performans:

Şirketinizi uyum içinde çalışan, sorunsuz bir makine olarak düşünün. Kültür değerlendirmesi sonrasında atacağınız adımlar ve yaratacağınız pozitif bir iş kültürü, bu uyumda önemli bir rol oynar. İyi bir değerlendirmeyle, mevcut kültürünüzün performansı nasıl engellediğini belirleyerek, gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu değişiklikler, iletişim kanallarından iş birliği uygulamalarına liderlik tarzlarından performans değerlendirmeye kadar bir dizi iyileştirme anlamına gelir. Avantajı ise artan verimlilik, harika bir müşteri deneyimi ve elbette finansal performanstır.

 

Çalışan devir maliyetlerinin azaltılması:

Yüksek çalışan devir oranları, her organizasyon için kaynakların tükenmesi ve gerilemeye anlamına gelir. Kültür değerlendirmesi, çalışan ayrılıklarının temel nedenlerini ortaya çıkarabilir. Bu değerlendirme sayesinde, sorunları doğrudan ele alacak stratejik değişiklikleri uygulayabilirsiniz. Sonuç olarak, çalışan ayrılıklarında azalma yaşanır ve zaman içinde önemli mali tasarruflar elde edilir. Uzman ve motive çalışanları elde tutmak, kaynak ve zaman tasarrufları sağlar; onlar, istikrarlı ve gelişen bir iş ortamının temelini oluşturur.

 

Kültürel analiz ya da değerlendirme, bir organizasyonun genel iş yeri kültürünü değerlendirebileceği iç bir süreçtir. Organizasyonun beklentilerini, deneyimlerini, felsefesini, misyonunu ve davranışları belirleyen değerleri analiz etmeyi amaçlar. Bu değerlendirmenin sonuçlarıyla liderler, kültür hakkında bilinçli gelecek kararları alabilir ve organizasyonu genel olarak güçlendirmek için gerekirse herhangi bir değişiklik yapabilirler.

 

İşte kültürel analiz için altı temel adım:

1.

Yönetim takımları işin içinde olmalı!

Yönetim takımlarının kültür oluşumundaki, değişimindeki, pozitif veya negatif kültürdeki payını asla göz ardı etmeyin ve sürece içtenlikle katılmalarını sağlayın. Liderliğin güçlü bir şekilde desteklemediği kültürel hamlelerin tamamı başarısızlıkla sonuçlanır. Yönetim kadroları, mevcut kültürün derinlemesine anlaşılması konusunda istekli olmalı ve değerlendirmeden gelen verilere, ne kadar zorlayıcı olursa olsun, yüzleşmeye hazır olmalıdır.

2.

Aracınızı seçin: Ne ve neden sorularına yanıt arayın.

Birçok kültür değerlendirme yöntemi size kültürün “ne” olduğunu söyler. Yani kültürünüzün nasıl göründüğü, insanların neler yaptığı, yıllar içinde neler olduğu gibi… Bunlar yararlı veriler tamam ama nedenlere de ihtiyacınız var. ‘Neden’ önemlidir çünkü size insanların davranış biçimlerinin kaynağını anlatır. Kültürü yönlendiren temel inanç sistemlerini anlamanızı sağlar. Ne olduğunu anlamak yetmek, nedenini de bilmeniz gerekir; ancak o zaman doğru aksiyonlar alabilirsiniz.

3.

Mümkün olduğunca çok kişiye dokunun!

Kültürel erozyonların en önemli nedenlerinden biri zamanla alt kültürlerin oluşmaya başlamasıdır. Bu alt kültürleri kimi zaman güçlü bir lider oluşturur kimi zaman ise bölünmüş lokasyonlarda çalışmak. Değerlendirmenin tüm potansiyel alt kültürleri kapsaması önemlidir. Tüm organizasyon seviyelerini dahil edin ve mümkün olduğunca geniş bir örneklemle yola çıkın.

4.

Sezgilere değil verilere güvenin!

Konuşmak, tahminlerde bulunmak, operasyonel yöneticilerden özet bilgiler almak, basit anketler göndermek… Evet bir yol alabilirsiniz ama bu yol sizi aradığınız sonuçlara ulaştırmayabilir. Teknolojik olanakların bu denli zengin olduğu günümüzde değerlendirme aracınızın önemi büyüktür. Dönem veri dönemi ve veri odaklı karar almak geleceğin şirketleri için çok önemli.

5.

Veri analizinde cesur olmak!

Toplanan verilerin analizi adımların en önemlilerinden biri. Veri analizi tarafsız ve varsayımlardan uzak olmalıdır. Sonuçları gerçekten analiz etmek istiyorsanız, verilere derinlemesine bakarken açık, sorumlu ve gerçeklerle yüzleşmeye hazır bir ekip oluşturduğunuzdan emin olun.

6.

İletişim kanallarını açık tutun!

Neyi neden yaptığınız konusunda açık bir iletişim ortamı yaratmak her konuda önemli.

Kültür değerlendirmesi yapmak ve sonuçları katılımcılarla paylaşmamak, genellikle güven kaybına neden olur. Bu güven kaybı aksiyon zamanı gelince engel oluşturur.

7.

Harekete geçin!

Sonu eylemsizlikle biten hiçbir değerlendirme anlamlı olmaz. Kültürel analizin olumlu sonuçları için harekete geçin. Veri odaklı aksiyonlar sizi geleceğe taşıyacak sağlam köprülerdir.

 

Moodivation’un kültürel analiz sürecine yanıtı

Moodivation kullanıcılarından aldığımız geribildirimlere baktığımızda, bizi tercih eden şirketler için pozitif kültürün olmazsa olmaz olduğunu anlıyoruz. Moodivation kullanıcıları DEI uygulamalarından işten çıkış kararlarına, liderlikten oryantasyona kadar tüm yönetim süreçlerinde verilerden yararlanıyorlar. Bu kesintisiz analiz ortamı, sürprizlerin oluşmasını engelliyor ve sürekli iyileştirme olanağı yaratıyor. Çalışanlardan alınan sağlıklı geri bildirimler sürdürülebilir bir pozitif kültüre dayanak oluşturuyor.

 

Kültürel analiz süreci ve katkılarımızla ilgili sizinle daha ayrıntılı konuşmayı çok isteriz. Bize her an ulaşabilirsiniz.