Kullanım Koşulları

www.moodivation.net alan adlı internet sitesine (Bundan böyle kısa “İnternet Sitesi”) olarak anılacaktır.) ve “Moodivaiton” mobil uygulamasına (Bundan böyle kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır.) üye olmadan önce lütfen işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuyunuz ve Kullanım Koşulları’nın içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız.

Kullanım Koşulları’nda yer almayan her türlü bilgi ve tanım için Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan diğer belge ve açıklamalar geçerlidir.

 • Taraflar ve Konu 
  • İşbu Kullanım Koşulları, Üye olarak İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya üye olan ve İnternet Sitesi’ni ve Uygulama’yı ziyaret eden kişiler için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız İnternet Sitesi’ne Uygulama’ya üye olmayınız ve İnternet Sitesi’ni ve Uygulama’yı ziyaret etmeyiniz.
  • İnternet sitesinin ve Uygulama’nın sahibi, “Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:62 A Ümraniye / İstanbul” adresinde yerleşik olan Mood Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’dir. İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır.
 • Tanımlar

Şirket : Mood Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’dir.

İnternet Sitesi : Tüm hakları Şirket’e ait olan, www.moodivation.net alan adlı internet sitesidir.

Uygulama : Tüm hakları Şirket’e ait olan “Moodivation” isimli mobil uygulamadır.

Üye : Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak Site’yi veya Uygulama’yı kullanan Üyeler’in tümüdür. 

 

Hizmetler : İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin tamamını ifade eder. Bu kapsamda, İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden, çalışan bağlılıkların ölçülmesi, ölçümlerin raporlanması, anketler yapılması ve çalışanların geri bildirimde bulunması Hizmetler’ini sağlanmaktadır.

Ziyaretçi : İnternet Sitesi’ni veya Uygulama’yı üye olmaksızın ziyaret eden kişilerdir. 

Üye : İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinde, hesap oluşturan gerçek kişileri ifade eder. 

 • Genel Hükümler
  • İşbu Kullanım Koşulları; Ziyaretçiler ve Üyeler ile Şirket arasında geçerli olup İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya üyelik için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir. 
  • Üyelik, İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya Üye olmak isteyen kişiler tarafından üyelik formunun doldurulması, ad, soyadı, çalışılan pozisyon, doğum tarihi, lokasyon ve işe giriş tarihi bilgilerinin doldurulması ve  Şirket’in bu işlemleri onaylaması ile tamamlanır. 
  • Şirket tarafından sunulan Hizmetler’in değiştirilmesi, bu Hizmetler’e yeni hizmetler eklenmesi, bu Hizmetler’in kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece Şirket’in inisiyatifindedir. Şirket, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.
  • Şirket, 5651 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
  • Üyeler, Şirket’in verilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Şirket’e bildirmeyi taahhüt eder. Şirket, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nin İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
  • Üyeler, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden gerçekleştireceği işlemlerde aşağıda belirtilen yorum ve içerikleri paylaşmayacağını kabul eder.
 • Mevzuata aykırı her türlü içerik,
 • Diğer Üyeler ve/veya üçüncü kişilere karşı hakaret içerikli, kişilik haklarına zarar veren içerikler,
 • Herhangi bir kişiye yönelik tehdit ve zarar verici içerikler,
 • Tek bir Üye tarafından sürekli olarak tekrarlanan amaç dışı içerikler,
 • Yasa dışı girişimleri destekleyen her türlü yorum, bağlantı ve içerikler.
  • İnternet Sitesi’nin ve Uygulama’nın, veri tabanının, ara yüzünün, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Şirket’e aittir ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Şirket tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde İnternet Sitesi’nin ve Uygulama’nın bir bütün olarak veya parçalar halinde kopyalanması veya sair şekilde kullanılması yasaktır. 
  • Üyeler ve Ziyaretçiler, İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veri tabanlar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. İçeriklerin ve/veya ara yüzün Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
  • İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içerikleri elde etmek maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesi kapsamında ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılmaları amacıyla Şirket tarafından bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 
  • Şirket, kişisel verileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
  • Üyeler ve Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşulları ve İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da yer diğer metinlerde belirtilen kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Şirket’in üyeliği sona erdirmek ve/veya Ziyaretçiler’in girişini engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • Şirket işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup açıkça bildirilmediği takdirde bu değişikliklerin Kullanım Koşulları ve eklerine herhangi bir etkisi olmayacaktır.
  • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket Kullanım Koşulları’ndan ve/veya eklerinden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’in Üyeler’in ve/veya Ziyaretçiler’in herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, salgın hastalık, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.
  • İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  • İşbu Kullanım Koşulları, Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da ilan edildiği tarihte tüm Üyeler ve Ziyaretçiler için yürürlük kazanır. Şirket, dilediği zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
  •  
 • Çalışanların, üyeliklerini iptal etmek istemesi ancak ilgili departmanda görevli olan yöneticilerine durumu iletilmesi sonucunda Şirket tarafından sona erdirilecektir.